9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост
Последни новини / Статии

BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.
„ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД успешно защити проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Основната цел на проекта е възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност, по-конкретно чрез закупуване и инсталиране на ново енергийно-ефективно оборудване за нуждите на производството. Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват подобряване на енергийната ефективност на „ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД, понижаване на енергийната му интензивност, повишаване на конкурентоспособността, както и продължаване на инвестиционните намерения на предприятието. Благодарение на изпълнение на проекта, излизайки от пандемията, компанията ще бъде по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи. Общата стойност на проекта е 119 025 лева, от които 59 512,50 лева финансова подкрепа от Европейския съюз.



Проект: Промяна на част от покривната конструкция на Централна Административна сграда  Възложител: Ню Бояна Филм  АД, гр.София Проект: Промяна на част от покривната конструкция на Централна Административна сграда Възложител: Ню Бояна Филм АД, гр.София



Проект: Изграждане на метална конструкция  Възложител: ВИА НАУТИКА ЕООД  Проект: Изграждане на метална конструкция Възложител: ВИА НАУТИКА ЕООД



Проект: Разопаковане, преместване и товарене на сандъци с оборудване на територията на Девня Цимент АД   Възложител: Loesche GmbH, Germany Проект: Разопаковане, преместване и товарене на сандъци с оборудване на територията на Девня Цимент АД Възложител: Loesche GmbH, Germany



Проект: Монтаж на метална конструкция - външен ресторант и перголи хотел Астор Гардън в комплекс св.св.Константин и Елена Проект: Монтаж на метална конструкция - външен ресторант и перголи хотел Астор Гардън в комплекс св.св.Константин и Елена





Последни новини


2023
BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.
03.2016г.-05.2016г.
Проект: Промяна на част от покривната конструкция на Централна Административна сграда Възложител: Ню Бояна Филм АД, гр.София
02.2016г.-04.2016г.
Проект: Изграждане на метална конструкция Възложител: ВИА НАУТИКА ЕООД
09.2020г.-10.2020г.
Проект: Разопаковане, преместване и товарене на сандъци с оборудване на територията на Девня Цимент АД Възложител: Loesche GmbH, Germany

Меню

Начало
За нас
Последни новини / Статии
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: +359 519 926 62               
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, Всички права запазени.