9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост


Добре дошли в официалния сайт на Партнер ЖСП!

“ПАРТНЕР – ЖСП” ЕООД е създадена през 1997 г. с цел извършване на ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост. Основните дейности, които е развивала през годинити са: изграждане и ремонт на машини и съоръжения в циментовата и химическа промишленост, извършване на строително-монтажни работи, опаковка и експедиция на цимент и циментови смеси, експлоатация и техническа поддръжка на гумено-транспортни ленти и съоръжения с непрекъснат режим на работа, проектиране и изграждане на метални конструкции, ремонт и поддръжка на ел.телфери, подемни мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях.
Компанията е специализирана в извършването на следните дейности:Защо да изберете нас?

Благодарение на натрупания опит, високата квалификация и усилената работа на целия ни екип за кратко време “ПАРТНЕР – ЖСП” ЕООД успя да се превърне в основен подизпълнител на големи индустриални комплекси като “Девня Цимент” АД и “Вулкан” АД.
Извършените от нас ремонти са качествени, добре оценени и удовлетворяват изискванията на клиентите ни. Показателно за гореизложеното е увеличаване броя на поръчките към нас и привличане на нови клиенти
Последни новини


2023
BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.
03.2016г.-05.2016г.
Проект: Промяна на част от покривната конструкция на Централна Административна сграда Възложител: Ню Бояна Филм АД, гр.София
02.2016г.-04.2016г.
Проект: Изграждане на метална конструкция Възложител: ВИА НАУТИКА ЕООД
09.2020г.-10.2020г.
Проект: Разопаковане, преместване и товарене на сандъци с оборудване на територията на Девня Цимент АД Възложител: Loesche GmbH, Germany

Меню

Начало
За нас
Последни новини / Статии
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: +359 519 926 62               
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, Всички права запазени. Web design: Varnaweb