9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор    (+359) 0519-926-62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com

Референции
Референция от "Бон Марин"ООД

Референция от "ЕКИП 5"ООД

Референция от "ЕНЕРГОМОНТАЖ"АД гр.Бургас

Референция от "КАОЛИН"АД

Референция от "КОРАБНОМАШИНОСТРОЕНЕ"АД

Референция от "Монтаж строителни конструкции"АД

Референция от "ПМУ"АД гр.Бургас

Референция от "Солвей соди"АД

Референция от "Девня Цимент"АД

Референция от "Лукойл Нефтохим Бургас"АД

Референция от "Холсим Кариерни материали"АД

Референция от "Кинетикс Технолоджи"

Референция от "Девня Цимент"АД

Референция от "Агрополихим"АД

Референция от "Строй-Спед"АД
Стр [1]


Меню

Начало
За нас
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: 0519/92662
факс/fax: 0519/92232
partnerjsp@partnerjsp-bg.com2021, Всички права запазени.