9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост
Референции
Референция от "Корабно машиностроене"АД

Референция от "Пластхим-Т"АД

Референция от "Хан Аспарух"АД

Референция от "Бон Марин"ООД

Референция от "Енергомонтаж" АД, гр.Бургас

Референция от "МТГ Делфин" АД

Референция от "Каолин"АД

Референция "МСК"АД

Референция от "ПМУ"АД

Референция от "Корабно машиностроене"АД

Референция от "Енергомонтаж"АД

Референция от "ЕКИП 5"ООД

Референция от "Бон Марин"ООД

Референция от "Солвей соди"АД

Референция от "Девня Цимент"АД

Референция от "Кинетикс Технолоджи"

Референция от "Лукойл Нефтохим Бургас"АД

Референция от "Холсим Кариерни материали"АД

Референция от "Агрополихим"АД

Референция от "Девня Цимент"АД
Страница [1] 2


Меню

Начало
За нас
Последни новини / Статии
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: +359 519 926 62               
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, Всички права запазени.