9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост
За нас

“ПАРТНЕР – ЖСП” ЕООД е създадена през 1997 г. с цел извършване на ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост. Основните дейности, които е развивала през годинити са: изграждане и ремонт на машини и съоръжения в циментовата и химическа промишленост, извършване на строително-монтажни работи, опаковка и експедиция на цимент и циментови смеси, експлоатация и техническа поддръжка на гумено-транспортни ленти и съоръжения с непрекъснат режим на работа, проектиране и изграждане на метални конструкции, ремонт и поддръжка на ел.телфери, подемни мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях.
    Благодарение на натрупания опит, високата квалификация и усилената работа на целия ни екип за кратко време “ПАРТНЕР – ЖСП” ЕООД успя да се превърне в основен подизпълнител на големи индустриални комплекси като “Девня Цимент” АД и “Вулкан” АД.
    Извършените от нас ремонти са качествени, добре оценени и удовлетворяват изискванията на клиентите ни. Показателно за гореизложеното е увеличаване броя на поръчките към нас и привличане на нови клиенти като “Солвей Соди”АД, “Агрополихим”АД, “Завод за добив на варовик”АД, „ТЕЦ Варна”ЕАД, „Пристанище Варна”ЕАД, „Холсим Кариери”АД, „Фреш АП Лейбъл”ООД, ТД"Държавен резерв"–Варна, „Хелас хем Зееландия”АД, ТЕЦ„Марица изток 2”ЕАД, „МСК”АД, МТГ„Делфин 1”АД, „Бросс Холдинг”АД,  „Лукойл Нефтохим Бургас”АД и др.
      Дружеството е изпълнявало успешно дейности като:
-    Опаковка и експедиция на цимент и циментови смеси за „Девня Цимент”АД  и за „Вулкан Цимент”АД
-    Експлоатация и техническа поддръжка на гумено-транспортни ленти и съоръжения с непрекъснат режим на работа, както и дейности по изработка и ремонт на резервни части с общо предназначение: части за ролки опорни, пластини подложни, фланци, планки, прахови глави за горелки газови и др. за „Люляка матириълс”АД
-    Ремонт ел.телфери, подемни мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях за „ТЕЦ Варна” ЕАД, „Холсим Кариери”АД, „Девня Цимент”АД, “Солвей Соди”АД, ТД "Държавен резерв" – Варна
-    Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Търговище за Консорциум „Униланд-Сиконко”
-    Монтаж на тръбопроводи и оборудване в „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД
Ние провеждаме активна иновационна политика, насочена към всички високотехнологични достижения на европейско и световно ниво. За удостоверяване на високият професионализъм от страна на нашите партньори, същите са ни предоставили редица референции.
    

„ПАРТНЕР-ЖСП”ЕООД разполага с квалифициран и опитен персонал, машини, механизация, техническо оборудване и производствена база с площ от 1800м², благодарение на които успява да предлага конкурентни продукти и услуги с високо качество, гарантиращи развитието и просперитета на организацията. Фирмата притежава и Удостоверение за поддръжка и ремонт на ел.телфери, подемни козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях.
    Ние отделяме голямо внимание както на предлаганото качество на нашите услуги, така и на осигураването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. „ПАРТНЕР-ЖСП”ЕООД е внедрила и сертифицирала  Система за управление на качеството в съответствие със стандартита БДС EN ISO 9001:2015. Имаме разработени и утвърдени правила и инструкции за осигуряване на ЗБУТ, пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Организацията осигурява на своя персонал работно облекло, лични предпазни средства, обслужване от Служба по трудова медицина, застраховка за риск „Трудова злополука”, транспорт, ежегодни обучения с цел повишаване на квалификацията и опресняване на знанията и т.н. Машините, другите съоръжения и технологични процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители, които притежават удостоверение за съответната квалификация и свидетелство за правоспособност, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.
Грижим се за своите клиенти като предлагаме редица услуги, свързани с правилната работа и функциониране на инсталациите, като осигуряваме 24 часово абонаментно обслужване на машини и съоръжения.

Б И З Н Е С     Д Е Й Н О С Т И
Стоманени конструкции
     Доставка, Изграждане и Монтаж
Резервни части
     Доставка, Монтаж и Ремонт
Тръбопроводи
     Доставка, Изграждане и Монтаж
Механични
    Монтаж 
   (Реактори, колони, съдове, помпи и др)


С Е К Т О Р И  Н А   Д Е Й Н О С Т
     Нефт и газ
     Рафинерии
     Химически заводи
     ТЕЦ,ВЕЦ
     Циментови заводи
    Кораборемонт
     Екология
     Обща поддръжка и ремонти
      - рафинерии
      - химически заводи
      - циментови заводи
Меню

Начало
За нас
Последни новини / Статии
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: +359 519 926 62               
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, Всички права запазени.