9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор    (+359) 0519-926-62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com

Сертификати
Удостоверение с регистрационен №В125 от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и товарозахващащи органи и приспособления

Удостоверение с регистрационен №В235 от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулатори и газоизмервателни станции; 2.Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 4,0МРа; 3.Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане над 0,6МРа и гореща вода с температура над 110 ° С

Политика на Ръководството на „Партнер-ЖСП”ЕООД

Политика на Ръководството на "Партнер-ЖСП"ЕООД

Сертификат 9001:2015

Сертификат 14001:2015

Сертификат 45001:2018

Удостоверение № І-TV 012188 от КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, в уверение на това, че строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със обхвата описан в удостоверението


Меню

Начало
За нас
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: 0519/92662
факс/fax: 0519/92232
partnerjsp@partnerjsp-bg.com2021, Всички права запазени.