9162, гр.Девня, ж.к.”Река Девня”, Стопански двор     +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com                                                                   
Партнер ЖСП - ремонт и поддръжка в областта на циментовата и химическата промишленост
СертификатиУдостоверение от Камарата на строителите в България

Сертификат 45001:2018

Сертификат 14001:2015

Сертификат 9001:2015

Удостоверение с регистрационен №В235 от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулатори и газоизмервателни станции; 2.Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 4,0МРа; 3.Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане над 0,6МРа и гореща вода с температура над 110 ° С

Удостоверение с регистрационен №В125 от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и товарозахващащи органи и приспособления


Меню

Начало
За нас
Последни новини / Статии
Контакти
Услуги

Услуги
Проекти
Галерия
Информация

Сертификати
Референции
Политика на качество
Контакти

9162, гр.Девня
ж.к.”Река Девня”,
Стопански двор
тел.: +359 519 926 62               
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, Всички права запазени.