9162, Devnya, kv. ”Reka Devnya”, Industrial Area    +359 519 926 62   partnerjsp@partnerjsp-bg.com
Partner JSP - le riparazioni e la manutenzione nel settore delle industrie del cemento e chimica
Ultime novità / Аrticoli

BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.
„ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД успешно защити проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Основната цел на проекта е възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност, по-конкретно чрез закупуване и инсталиране на ново енергийно-ефективно оборудване за нуждите на производството. Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват подобряване на енергийната ефективност на „ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД, понижаване на енергийната му интензивност, повишаване на конкурентоспособността, както и продължаване на инвестиционните намерения на предприятието. Благодарение на изпълнение на проекта, излизайки от пандемията, компанията ще бъде по-екологична, по-дигитална и по-устойчива на кризи. Общата стойност на проекта е 119 025 лева, от които 59 512,50 лева финансова подкрепа от Европейския съюз.Progetto: Modifica di parte della struttura di copertura dell'Edificio Amministrativo Centrale Cliente: New Boyana Film AD, Sofia Progetto: Modifica di parte della struttura di copertura dell'Edificio Amministrativo Centrale Cliente: New Boyana Film AD, SofiaProgetto: Realizzazione di una struttura metallica Cliente: VIA NAUTICA EOOD Progetto: Realizzazione di una struttura metallica Cliente: VIA NAUTICA EOODProgetto: Disimballaggio, spostamento e carico di casse con attrezzature sul territorio di Devnya Cement AD Cliente: Loesche GmbH, Germania Progetto: Disimballaggio, spostamento e carico di casse con attrezzature sul territorio di Devnya Cement AD Cliente: Loesche GmbH, GermaniaProgetto:  della struttura metallica - ristorante all'aperto e pergole Hotel Progetto: della struttura metallica - ristorante all'aperto e pergole Hotel "Astor Garden" nel complesso "St.St. Konstantin ed Elena"

Ultime novità


2023
BG16RFOP002-6.002-0982-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.
03.2016г.-05.2016г.
Progetto: Modifica di parte della struttura di copertura dell'Edificio Amministrativo Centrale Cliente: New Boyana Film AD, Sofia
02.2016г.-04.2016г.
Progetto: Realizzazione di una struttura metallica Cliente: VIA NAUTICA EOOD
09.2020г.-10.2020г.
Progetto: Disimballaggio, spostamento e carico di casse con attrezzature sul territorio di Devnya Cement AD Cliente: Loesche GmbH, Germania

Menu

Home
Chi Siamo
Ultime novità / Аrticoli
Contatti
Servizi

Servizi
Progetti
Galleria
Informazione

Certificati
Riferimenti
Politica della qualità
Contatti

9162, Devnya
kv. ”Reka Devnya”,
Industrial Area
+359 519 926 62
partnerjsp@partnerjsp-bg.com

2024, All rights reserved.